Gołkowice Dolne i Górne

49°32'32"N 20°34'26"E (49.542261, 20.573931)
324 m n. p. m.
Gołkowice to dość duża wieś (łącznie około 1,9 tysiący mieszkańców) położona na wypłaszczonym południowym brzegu Dunajca, w pobliżu ujścia potoków Galiszowianka i Jaworzynka, na północnych krańcach Pasma Radziejowej, przy południowo-zachodnim krańcu Kotliny Sądeckiej.
Nazwa wsi wywodzi się od jej założyciela Gołka, a według innej wersji od miejscowej odmiany pszenicy zwanej gołka. Wieś wspomniana była w dokumentach już w 1276 r. i była własnością starosądeckiego klasztoru. Wtedy to księżna Kinga zezwoliła na przeniesienie wsi na prawo niemieckie. Wieś wspominana jest też u Jana Długosza w Liber beneficjorum..., jako Gołkowycze, w których był folwark i karczma. W XVI w. doszedł browar i młyn. Od XVI w. była tutaj siedziba klucza gołkowickiego włości Klarysek starosądeckich. W latach 1579–1582 Gołkowice były dzierżawione przez Prokopa Pieniążka, a od 1606 r. przez Sebastiana Lubomirskiego. Już od 1770 r. zajęte zostały przez Austrię, a od 1782 r., jak wiele okolicznych wsi, Gołkowice przeszły na własność austriackiego skarbu państwa (tzw. kamery).
W latach 1784–1820 osadzono tutaj 37 rodzin niemieckich kolonistów ramach tzw. kolonizacji józefińskiej. Zmieniono wówczas nazwę wsi na Gołkowice Niemieckie (Deutsch Golkowitz). Niemieccy osadnicy, w większości protestanci (luteranie), należeli do parafii ewangelickiej w Stadłach koło Nowego Sącza (gdzie również byli osadnicy niemieccy).
W zachodniej części Gołkowic znajduje się drewniany kościół parafialny z 1911 r. pw. św. Antoniego Padewskiego, wybudowany, gdy większość w Gołkowicacvh Dolnych osiągnęli polscy górale spod Nowego Targu (katolicy), wykupując gospodarstwa od Niemców-ewangelików.
Herb Gołkowic na tarczy w błękitnym polu przedstawia złoty krzyż łaciński, nad którym jest złota pięciopałkowa korona. Pod krzyżem skrzyżowane są dwie gałązki, prawdopodobnie laurowe, ale według lokalnej tradycji są to kłosy pszenicy „gołki”.
W centrum Gołkowic Dolnych, przy głównej drodze do Starego Sącza, zachował się spory fragment tradycyjnej murowanej zabudowy saskiej z czasów kolonizacji józefińskiej (zwrócone szczytem do drogi, podobne do siebie murowane domy, połączone wysokim murem z półkolistą bramą skrywającą podwórko).
Na południowy-zachód od centrum, sięgając zabudowaniami doliny i mostu na potoku Jaworzynka, ciągną się Gołkowice Górne. Wieś jeszcze do II wojny światowej zwana była Gołkowicami Polskimi. Wydzielona została w 1784 r., po powstaniu Gołkowic Niemieckich i pozostała wsią całkowicie polską.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......