Rudniański Park Krajobrazowy

50°00'37"N 19°36'36"E (50.010301, 19.610232)
260 m n. p. m.
Rudniański Park Krajobrazowy położony jest na terenie trzech gmin: Alwernia w powiecie chrzanowskim, Czernichów i Krzeszowice w powiecie krakowskim. Zajmuje powierzchnię 5813,9 ha, obejmując kompleksy leśne: Las Orlej, Czarny Las oraz drzewostany pomiędzy Kamieniem a Kwaczałą i fragment doliny potoku Rudno, od której pochodzi nazwa parku. Na terenie parku znajdują się dwa rezerwaty przyrody. Pierwszy mieści się w obrębie przełomu rzeki Rudno pomiędzy Zalasem a Rybną. Jest to częściowy rezerwat leśno- krajobrazowy Dolina Potoku Rudno o powierzchni 95,94 ha, utworzony w 2001 r. dla ochrony fragmentu łęgu olszowego oraz stanowisk geologicznych znajdujących się przy starym kamieniołomie. Drugim jest rezerwat przyrody nieożywionej Kajasówka, utworzony w 1962 r. na powierzchni 11,83 ha pomiędzy Przeginią Duchowną i Czułówkiem. Ochrania unikalny zrąb tektoniczny pokryty roślinnością kserotermiczną. Na terenie Rudniańskiego Parku Krajobrazowego znajdują się pomniki przyrody nieożywionej (Skałki Gaudynowskie w miejscowości Brodła i skałki wraz z kamieniołomem w Rusocicach), jedno stanowisko dokumentacyjne (odsłonięcie geologiczne we wsi Podłęże), a także zabytkowe klasztory i kościoły oraz zespoły dworskie ze starymi parkami.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......