Rezerwat Mogielica

49°39'12"N 20°17'09"E (49.65345, 20.285895)
1090 m n. p. m.
Rezerwat przyrody „Mogielica” utworzono 11 marca 2011 r. wokół kopuły szczytowej Mogielicy (1171 m n.p.m.) i na jej północno-wschodnich stokach. Powierzchnia rezerwatu wynosi 50,44 ha, powierzchnia otuliny 90,69 ha. Jest to rezerwat faunistyczny. Ochronie podlegają rzadkie gatunki ptaków oraz siedliska przyrodnicze i formy skalne występujące w szczytowej partii góry Mogielica.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......