Rabka-Zdrój

49°36'35"N 19°57'10"E (49.609786, 19.952848)
483 m n. p. m.

Rabka-Zdrój (około 15000 mieszkańców; do 1999 r. Rabka) jest miastem w powiecie nowotarskim, siedzibą gminy Rabka-Zdrój, a przede wszystkim znanym uzdrowiskiem. Położona jest u północno-zachodnich podnóży Gorców w rejonie ujścia do Raby potoków Poniczanka i Słonka, na wysokości około 490–570 m n.p.m. Głównie ze względu na szczególny położenie i klimat, Rabka-Zdrój jest obecnie ogólnopolskim centrum leczniczo-sanatoryjnym dla dzieci. Oprócz stałych mieszkańców przebywa tu rocznie kilkadziesiąt tysięcy kuracjuszy, uczestników kolonii, wczasów i innych form leczenia i wypoczynku. Już przed II wojną była Rabka trzecim, co do wielkości i znaczenia uzdrowiskiem w Polsce, miejscem, gdzie w czasie wakacji bawił się również „elegancki świat” z Krakowa czy Warszawy. Rocznie zjeżdżało tu prawie trzydzieści tysięcy kuracjuszy. Po wojnie zmienił się nieco charakter uzdrowiska – zaczęto głównie leczyć dzieci górników i kolejarzy. Nazwa Rabka pojawia się po raz pierwszy u Jana Długosza przy okazji dokumentu Bolesława Wstydliwego z 1254 r. Wieś należała wówczas do cystersów ze Szczyrzyca. Już wtedy wydobywano tu solanki. Lokacja miejscowości miała miejsce w 1364 r. w czasach akcji urbanizacyjnej Kazimierza Wielkiego, zaś parafia i kościół powstały z inicjatywy Spytka Jordana w latach 1557–1563. Okoliczne źródła solankowe znane były i wykorzystywane przez miejscową ludność od dawna, ale pierwsza wzmianka o ich leczniczych właściwościach pochodzi dopiero z 1721 r. (autorstwa przyrodnika Gabriela Rączyńskiego). Po I rozbiorze Polski władze austriackie poleciły najpierw zbadać rabczańskie źródła, a następnie, widząc możliwość nielegalnego ważenia soli z solanek (konkurencja dla monopolu państwowego), poleciły źródła zasypać (1813 r.). Ale sława źródeł w Rabce zaczęła się rozchodzi po Galicji. Coraz więcej chętnych zjeżdżało tu, by skorzystać z ich leczniczych właściwości. Dlatego w końcu udostępniono je z powrotem. Miejscowość zaczęła się szybciej rozwijać w połowie XIX w. Badania prowadzone m.in. przez prof. Jana Puscha dowiodły, że rabczańskie solanki chlorowo-sodowo-jodkowo-bromkowe są jednymi z bardziej wartościowych w Europie. Po odkopaniu źródeł, w 1860 r. wybudowano zakład przyrodoleczniczy i łazienki. Po uruchomienia kolei łączącej Rabkę z Krakowem (w 1884 r.) i nabyciu tutejszych dóbr przez rodzinę Kadenów (1895 r.) nastąpił szybki rozwój uzdrowiska. Powstało wiele stylowych willi i pensjonatów, z których część zachowała się do dziś. Ożywił się również ruch letniskowy i turystyczny. Pierwszymi turystami, którzy dość licznie wyruszali w mało znane do tej pory Gorce, byli właśnie rabczańscy kuracjusze. W 1927 r. zorganizowano w Rabce odział Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, który znacznie przyczynił się do ożywienia ruchu turystycznego, a także zagospodarowania, dla potrzeb turystyki, północno-zachodnich Gorców oraz sąsiedniego Lubonia Wielkiego w Beskidzie Wyspowym.
Rabka otrzymała prawa miejskie dopiero w 1953 r. W latach sześćdziesiątych powstała nowa pijalnia, zakład przyrodoleczniczy, przychodnia zdrojowa, inhalatorium, szpital uzdrowiskowy i specjalistyczne kliniki. Dziś leczy się tu choroby układu oddechowego i alergie. Rabka specjalizuje się w zwalczaniu astmy dziecięcej, a tutejsza borowina znajduje zastosowanie przy terapii stawów. W uzdrowisku działają liczne sanatoria, prewentoria dziecięce i ośrodki rehabilitacyjne, a także zakłady lecznicze Instytutu Matki i Dziecka. Co roku, na inaugurację sezonu letniego, organizowany jest Karpacki Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych, a nieco później, w lipcu, również w międzynarodowej obsadzie, festiwal Święto Dzieci Gór. Szeroko poza Rabką znany jest dziecięcy Teatr Rabcio, a także zorganizowane nie tylko z myślą o leczących się i wypoczywających w Rabce dzieciach, wesołe miasteczko Rabkoland.
Na placu przed zabytkowym budynkiem stacji kolejowej Rabka-Zdrój znajduje się pomnik Świętego Mikołaja. Pomnik przedstawia postać Świętego Mikołaja Biskupa stąpającego po kuli ziemskiej. Przy cokole są postacie dzieci: lapońskie dziecko trzyma herb miasta Rabka-Zdrój, a dziecko w stroju góralskim chwyta sypane przez świętego Rabczańskie Euro. Jest także dziecko trzymające napis przeciwko przemocy oraz dziecko jadące na rowerze z napisem zachęcającym do sprzątania świata. Autorem pomnika jest artysta plastyk Michał Batkiewicz. Posąg św. Mikołaja ma wysokość 2 m 60 cm, a kula ziemska średnicę 2 m. Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie pomnika miało miejsce 6 grudnia 2004 r.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......