Wiśniowa

49°47'13"N 20°07'00"E (49.786963, 20.116791)
356 m n. p. m.

Wiśniowa to duża wieś lachowska, położona w dolinie Krzyworzeki, o bogatej historii i tradycji. Pierwsza wzmianka o niej pochodzi z 1349 r. Od końca XIV w. do czasów rozbiorowych należała do starostwa dobczyckiego. Później jej właścicielami byli: Adam Krzyształowicz, Adam Amon i hr. Feliks Romer. W 1749 r. okolicę nawiedziła plaga szarańczy, którą upamiętnia jedna z kapliczek. Do ciekawego zdarzenia doszło również w czasie rabacji w 1846 r., kiedy to miejscowi chłopi wystąpili w obronie probostwa, na które chciała napaść banda z innych wsi. Wydarzenie upamiętnia kamienny krzyż, stojący przy szkole w miejscu, gdzie doszło do starcia pomiędzy obiema grupami. Wieś rozwinęła się za sprawą targów, urządzanych na placu wiejskim, zwanym rynkiem, na które ściągali gazdowie z całej okolicy. Rozwój handlu spowodował, że miejscowość uchodziła za bogatą, a tutejsza społeczność żydowska była dość liczna jak na warunki wiejskie. Pamiątkę po niej stanowią dwa budynki, stojące w rejonie skrzyżowania, a szczególnie „Ferberówka” przy rynku oraz unikatowa, drewniana bożnica z pocz. XX w., znajdująca się naprzeciw kapliczki domkowej, stojącej przy budynku domu kultury.
W dniu 5 IX 1939 r. pod Wiśniową toczyły walki obronne oddziały 10 Brygady Kawalerii, wsparte przez 156 rezerwowy pułk piechoty (na cmentarzu znajduje się mogiła trzech żołnierzy WP). W czasie okupacji niemieckiej na terenie gmin Raciechowice i Wiśniowa działały prężne komórki ZWZ-AK, tworzące w 1944 r. batalion. Często zachodzili tu partyzancki z Grodziska i Kamiennika. Po walkach pod Łysiną, miejscowość została spacyfikowana przez oddziały policyjne – 18 IX 1944 r. oddział pacyfikacyjny przeszedł przez przysiółki pod Cublą Górą, nie oszczędzając nikogo z napotkanych cywilów. W tych tragicznych wydarzeniach życie straciło 78 mieszkańców miejscowości, pochowanych w mogiłach w górnej części cmentarza. Po zakończeniu wojny, w okolicy operowały do lata 1945 r. niektóre nieujawnione oddziały AK, a później – do ok. 1950 r. – grupy partyzantki antykomunistycznej. Z kultywowanych elementów lokalnej tradycji należy wymienić słynny taniec „Bandaburek” oraz zwyczaj świętowania poniedziałku wielkanocnego, „Siuda Baba”. W miejscowości znajduje się również ciekawa izba regionalna.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......