Rezerwat „Mogielica”

49°39'21"N 20°16'33"E (49.655922, 20.276111)
1147 m n. p. m.
Rezerwat przyrody „Mogielica” utworzono 11 marca 2011 r. wokół kopuły szczytowej Mogielicy (1171 m n.p.m.) i na jej północno-wschodnich stokach. Powierzchnia rezerwatu wynosi 50,44 ha, powierzchnia otuliny 90,69 ha. Jest to rezerwat faunistyczny. Ochronie podlegają rzadkie gatunki ptaków oraz siedliska przyrodnicze i formy skalne występujące w szczytowej partii góry Mogielica.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

msg_site_uses_cookies
Więcej na ten temat...