Pomnik w dolinie Czercza

49°26'07"N 20°41'06"E (49.43533, 20.685032)
430 m n. p. m.
Na wschodnim skraju Kosarzysk, koło osiedla Czercz, około 600 m powyżej pierwszego przystanku autobusowego w głębi doliny, na polance nad potokiem w pobliżu ujścia od południa potoku Zaczerczyk znajduje się kamienny pomnik upamiętniający egzekucję wykonana przez hitlerowców na 15 zakładnikach, która miała miejsce 13 sierpnia 1944 r.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

msg_site_uses_cookies
Więcej na ten temat...