Tymbark

49°43'45"N 20°19'27"E (49.729187, 20.324207)
425 m n. p. m.

Miejscowość Tymbark (ok. 2850 mieszkańców, do 1934 r. miasto, obecnie siedziba gminy) położona jest nad Łososiną, która łączy się tutaj ze Słopniczanką. Jest czternastowiecznym miasteczkiem w Beskidzie Wyspowym, z parafią erygowaną przez Kazimierza Wielkiego w 1353 r. Początkowo miasto nosiło nazwę Jodłowa Góra. Tymbark to spolszczona nazwa niemieckiego Dannenberg, gdyż pierwsi osadnicy w większości pochodzili z ziem niemieckich. Od początku istnienia miejscowość była położona na szlaku kupieckim z Krakowa do Koszyc; często nocowali tu handlarze, przewożący swoje towary. Od końca XVI w. na znaczeniu zyskiwała jednak Limanowa, aż powstanie powiatu limanowskiego w 1856 r. ostatecznie ograniczyło znaczenie Tymbarku. W dawnych czasach Tymbark słynął z wyrobu gontów. Z Tymbarku pochodził Franciszek Armiński (urodzony w 1789 r.) – założyciel i pierwszy dyrektor obserwatorium uniwersyteckiego w Warszawie). W drugiej połowie XIX w. działał tu jeszcze sąd powiatowy oraz zbudowano stację linii kolejowej z Chabówki do Nowego Sącza, która ułatwiła kontakty handlowe. W 1937 r. założono Podhalańską Spółdzielnię Owocarską, zaopatrującą w czasach okupacji oddziały partyzanckie i miejscową ludność w żywność. Obecnie stanowi ona zakład przetwórstwa owocowego, wchodzący w skład Spółki Akcyjnej Tymbark, która jest ambasadorem Ziemi Limanowskiej na terenie całego kraju. Zajmuje się ona produkcją soków, win oraz przetworów owocowo-warzywnych znanych w Polsce i poza jej granicami. W Tymbarku występuje małomiasteczkowa zabudowa z ratuszem z XIX w. (obecnie siedziba Urzędu Gminy). Rynek w Tymbarku utracił dawny reprezentacyjny charakter. Zachował się zespół starych zabudowań gospodarczych wybudowanych w tzw. okół. Przy rynku stoi kościół parafialny pw. Narodzenia NMP z 1824 r. (murowany, późnoklasycystyczny, na miejscu drewnianej świątyni z XIV w.). Na wyposażeniu znajduje się m.in. gotycko-renesansowa chrzcielnica z 1541 r., dzwon Urban z 1536 r. W plebani z XIX w. znajduje się zbiór świątków ludowych. Obok plebani stoi figura św. Floriana z 1870 r. (do 1975 r. stała na środku rynku), kaplica grobowa z 1875 r. jednych z właścicieli Tymbarku, rodziny Myszkowskich, ostatni grobowiec pozostały po starym cmentarzu, otaczającym dawniej kościół. W Gminnej Bibliotece Publicznej w Tymbarku znajduje się Izba Pamięci Narodowej. Zespół dworsko-parkowy w Tymbarku obejmuje tzw. Nowy Dwór (z początku XX w.) wybudowany przez Zygmunta Myszkowskiego oraz ruinę oranżerii z około 1912 r. Na pograniczu Tymbarku i Piekiełka znajduje się Grób Nieznanego Żołnierza. Pochowany w nim partyzant radziecki brał udział w ataku na most kolejowy w Tymbarku w 1944 r., został jednak schwytany, torturowany i zabity przez Niemców. W Tymbarku znajduje się także pomnik rozstrzelanych w 1939 r. mieszkańców, Na cmentarzu parafialnym jest grobowiec inż. Józefa Marka, a obok cmentarza cmentarz nr 365 z I wojny światowej.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......