Ojcowski Park Narodowy

Ojców
50°12'41"N 19°49'38"E (50.211555, 19.827473)
353 m n. p. m.
Ojcowski Park Narodowy (OPN) o powierzchni 2 145,62 ha jest najmniejszym w Polsce parkiem narodowym. Został utworzony 14 stycznia 1956 r. z inicjatywy wybitnego botanika Władysława Szafera (1886–1970), profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, organizatora Instytutu Botaniki i Zakładu Ochrony Przyrody PAN. Wokół Parku rozciąga się strefa ochronna o powierzchni 6777 ha. Teren parku, położony w południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, na obszarze czterech gmin, obejmuje dwie doliny niewielkich rzek: środkową część Doliny Prądnika (dług. 12 km od Prądnika Korzkiewskiego do Pieskowej Skały) oraz dolną i środkową część Doliny Sąspówki. Podłoże geologiczne stanowią wapienie górnojurajskie, które powstały około 150 mln lat temu. W wyniku działania wód krasowych w dolinach ojcowskich powstał osobliwy krajobraz, urozmaicony stromymi ścianami wąwozów, osiągających do 120 m głębokości oraz różnymi formami skałkowymi i ostańcami. Znajduje się tu 630 jaskiń oraz wywierzyska, wciosy, rozłogi czy leje krasowe. Do najdłuższych jaskiń na terenie Parku należą jaskinie: Łokietka (320 m), Ciemna (230 m) i Zbójecka (180 m). Zbiorowiska leśne zajmują 1 529 ha, z czego 251 ha jest objęte ścisłą ochroną. Dominującymi zbiorowiskami są obecnie grądy oraz buczyna karpacka. Na terenie OPN występuje ok. 950 gatunków roślin naczyniowych o bardzo różnych wymaganiach ekologicznych i pochodzeniu. Zanotowano tu m.in. około 50 gatunków górskich i ponad 100 ciepłolubnych gatunków rosnących głównie na południu Europy. Do najciekawszych zalicza się: największy storczyk – obuwik pospolity, obrazki alpejskie, chaber miękkowłosy, ostnicę Jana (stepowa trawa).
Bardzo bogata jest również fauna Parku. Wśród ssaków występują tutaj: borsuk, popielica, a od 1985 r. bóbr europejski. Najbardziej charakterystyczne dla Parku są nietoperze. Z 19 występujących tu gatunków zwracają uwagę podkowiec mały i nocek orzęsiony. Wśród 100 gatunki ptaków zanotowano tu m.in.: pluszcza, żyjącego głównie w górach oraz bociana czarnego. Najliczniej reprezentowany i najbardziej urozmaicony jest świat owadów, liczący około 7000 gatunków.
Na terenie Parku znajdują się liczne zabytki architektury, m.in.: tzw. „orle gniazda” (zamek w Pieskowej Skale i ruiny zamku w Ojcowie) – ogniwa średniowiecznego systemu obronnego chroniącego północno-zachodnią. granicę Polski. Interesującym architektonicznie założeniem z końca XVII w. jest zespół tzw. Pustelni bł. Salomei w Grodzisku, dawny klasztor zakonu klarysek. Ojcowski Park Narodowy posiada stałą ekspozycję przyrodniczą w budynku „Pod Łokietkiem”, gdzie po przebudowie w latach 2008–2009, wykorzystano najnowocześniejsze techniki wystawiennicze.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......