Skawinki

49°49'21"N 19°42'41"E (49.822582, 19.711396)
379 m n. p. m.

Sąsiadująca z Lanckoroną wieś Skawinki otrzymała przywilej lokacyjny od króla Kazimierza Wielkiego w 1359 r. Od początku istnienia aż do I rozbioru Polski (1772) była wsią królewską, wchodząca w skład starostwa lanckorońskiego. Podobnie jak wiele wsi dawnego starostwa, Skawinki po I rozbiorze dostały się pod zarząd austriacki, który odsprzedał je księżnej Franciszce Krasińskiej. Później Skawinki były w posiadaniu jej spadkobierców, a od 1889 do 1918 r. arcyksięcia Rainera Habsburga z Żywca. Dobra po Habsburgach przejęte przez Ziemski Bank Kredytowy we Lwowie odkupił dr Roman Abraham. W 1929 r. dwór w Skawinkach nabyła rodzina Grzybowskich. Zabudowania dawnego folwarku znajdują się w miejscu nazywanym Dwór. Obecnie właścicielami budynku dworu są bracia Grzybowscy.
Najcenniejszym zabytkiem Skawinek jest drewniany kościół parafialny św. Joachima. Zbudowany pierwotnie w Przytkowicach (na północ od Kalwarii Zebrzydowskiej) w 1733 r., na obecne miejsce został przeniesiony w latach 1962-1964. Kościół konstrukcji zrębowej, postawiony na planie krzyża greckiego, jest unikatowym przykładem zastosowania w drewnianej świątyni rozwiązania architektonicznego charakterystycznego dla kościoła murowanego. Świątynię w Skawinkach porównuje z budowlami Tylmana z Gameren, wybitnego architekta pochodzenia holenderskiego. Wyposażenie kościółka jest głównie barokowe. W ołtarzu głównym umieszczony jest obraz Matki Bożej Zwycięskiej.
W Skawinkach stoi ciekawa murowana kapliczka "Dzwonek" z początku XIX w.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......