Lodowe Źródło

49°15'19"N 19°52'04"E (49.255366, 19.868007)
975 m n. p. m.

Lodowe Źródło jest to jednym z największych źródeł krasowych w Tatrach. Odwadnia obszar około 17 km2, w tym największe tatrzańskie jaskinie, znajdujące się w masywie Czerwonych Wierchów. Górale nazywali je Żelaznym Źródłem, gdyż używano jego wody do napędzania maszyn górniczych, znajdujących się na Starych Kościeliskach. Służył do tego specjalny pomost, którym woda spływała w kierunku polany. Woda wypływająca z wywierzyska ma temperaturę 4,5⁰C, a jego wydajność wynosi około 400 l/s przy średnim stanie wody.
W 1875 r. Towarzystwo Tatrzańskie wybudowało w pobliżu Lodowego Źródła altanę, której nadano imię Seweryna Goszczyńskiego. Po wybudowaniu gospody na polanie Stare Kościeliska przez hr. Władysława Zamoyskiego altanę przeniesiono w górę doliny, w rejon wylotu Doliny Smytniej. Przetrwała tam do lat dwudziestych XX w., kiedy została rozebrana przez Polskie Towarzystwo Tatrzańskie.
Wywierzyskami nazywane są w Tatrach źródła krasowe o bardzo dużej wydajności, nawet do kilkuset litrów wody na sekundę. Powstają tam, gdzie woda wędrująca podziemnymi korytarzami wytworzonymi w skałach przepuszczalnych, dociera do szczelin uskoków lub skał, które są dla wody nieprzepuszczalne. Wówczas zostaje ona zmuszona do wypłynięcia na zewnątrz. Lodowe Źródło znajduje się w miejscu, gdzie woda spotyka nieprzepuszczalne warstwy łupków reglowych.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......