Park Zamkowy w Pieskowej Skale

Park Zamkowy w Pieskowej Skale obejmuje obecnie około 15 ha obszaru otaczającego zamek. Pierwsza wzmianka o parku pochodzi z lat 1557–1558, kiedy zamek odziedziczył Stanisław Szafraniec. Wraz z przebudową gotyckiego zamku na renesansową rezydencję założył ogrody, zwierzyńce i stawy. Pomimo że w XVII i XVIII wieku brak wzmianek o parku i sposobie jego użytkowania, właściciele zamku z pewnością utrzymywali założenie parkowe. W drugiej poówie XIX w. ówcześni właściciele zamku, Mieroszewscy, założyli park krajobrazowy z zachowaną do dziś neogotycką altaną przy głównej alei parku. W pobliskim lesie, włączonym w obręb parku, wytyczono ścieżki i nadano nazwy Fortepian i Parnas okolicznym wzgórzom, a także skałkom Mickiewicza i Chopina. Do 1939 r. park był miejscem wypoczynku pensjonariuszy zamku. Po wojnie uległy zatarciu leśne ścieżki. Obecnie zachowana jest część alejek od strony północnej zamku, w większości jako dojścia do niego. Ozdobą parku są stare okazałe drzewa – buki, modrzewie i jesiony.
Po prawej stronie głównej alei zamkowego parku (idąc od bramy zamku około 500 m.) znajduje się leśna mogiła powstańców z 1863 r. Jest zbiorowym miejscem pochówku 27 powstańców, którzy zginęli walcząc z żołnierzami rosyjskimi w zamku. Na wapiennym skalnym bloku, opatrzonym żelaznym krzyżem, znajduje się granitowa tablica z napisem: MOGIŁA POWSTAŃCÓW/ 1863/ BOHATEROM W HOŁDZIE / ZBoWID 1973//. Opis wyglądu dawnego grobu powstańców zachował się w protokole z dnia 15 VII 1930 r., podpisanym przez delegata Dyrekcji Robót Komunalnych w Kielcach Stefana Mayera i delegata Urzędu gminy Jana Hankiewicza, mieszkańca Pieskowej Skały. Z treści protokołu wynika, że na mogile znajdował się kopiec z kamieni, a na nim ustawiony był krzyż żelazny z Chrystusem i orłem z żelaza lanego. Na orle znajdował się napis „Za ojczyznę 1863 r.”.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......