Kościół Najświętszego Salwatora

50°03'10"N 19°54'45"E (50.05281, 19.912711)
215 m n. p. m.

Jego początki nie są dokładnie znane. Najprawdopodobniej, jeszcze gdy na okolicznych wzniesieniach czczono pogańskiego boga Pośwista, władca Moraw przekazał krucyfiks Mieszkowi I. Wiąże się z nim niezwykła legenda o biednym skrzypku, któremu, z nogi Chrystusa na krucyfiksie, spadł złoty trzewik. Obecnie w kościele znajduje się tylko obraz przedstawiający to wydarzenie, a sam krucyfiks jest we Włoszech. Pierwsza świątynia budowana była na planie krzyża greckiego, jako jeden z pierwszych kościołów w okolicy. W kolejnej fazie budowy otrzymał kształt trójnawowej bazyliki z prostopadle zamkniętym prezbiterium. Najstarsza wzmianka pochodzi z roku 1148, kiedy to poświęcono kościół wiązany z Piotrem Włastem. Niedługo po tym, wraz z parafią, został wcielony do kościoła Norbertanek. Przetrwał najazdy mongolskie, dając schronienie zakonnicom. Po oblężeniu Krakowa przez wojska arcyksięcia Maksymiliana Habsburga otrzymał kształt zbliżony do dzisiejszego. W następnych latach przechodził zarówno fazy silnych zniszczeń, jak i rozbudowy, wśród nich barokizację. Otoczony jest starym cmentarzem salwatorskim.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......