Poręba Radlna

Parafia w Porębie Radlnej powstała przed 1350 r. Wtedy też istniał tutaj kościół. Ostatni drewniany kościół w Porębie Radlnej został zburzony w 1915 r. Obecny murowany kościół wzniesiono w latach 1904–1905, z fundacji pary książęcej Eustachego i Konstancji Sanguszków, jako votum za urodziny ich syna Romana.
Kościół projektował Jan Sas-Zubrzycki – wybitny profesor architektury Politechniki Lwowskiej. Neogotycko-neoromański kościół jest murowany z cegły. Do detali architektonicznych wykorzystano także kamień. Kościół jest trójnawowy, bazylikowy z transeptem i z prezbiterium zamkniętym trójbocznie. Przy prezbiterium od północy znajduje się zakrystia a od południa kaplica. Wieża jest czworoboczna, ozdobiona biało-brunatnymi pasami oraz czterema podwójnymi ostrołukowymi oknami. Nakryta jest hełmem ostrołukowym, otoczonym czterema sześciobocznymi wieżyczkami. Fasady transeptu wypełnione są dużymi ostrołukowymi oknami i zwieńczone schodkowymi szczytami z ostrołukowymi blendami. Dachy kościoła są siodłowe, pobite blachą, z wieżyczką na sygnaturkę na skrzyżowaniu naw. Nad prezbiterium i nawami są sklepienia krzyżowe, a na skrzyżowaniu naw gwiaździste. Kamienny portal zachodni jest ostrołukowy, uskokowy, z podwójnym wejściem. Nad wejściem znajdują się trzy ostrołukowe okna i schodkowy szczyt ozdobiony pinaklami.
Wnętrze kościoła zdobi polichromia ornamentalna i figuralna, wykonana w latach 1961–1962 przez Stanisława Westwalewicza i Jakuba Beresia. Witraże w prezbiterium wykonane zostały w 1905 r., według projektu Tadeusza Karpala, w krakowskim zakładzie Karola i Mieczysława Paczków. Przedstawiają Chrystusa i świętych Piotra i Pawła.
Trzy neogotyckie ołtarze projektowane były przypuszczalnie przez Jana Sas-Zubrzyckiego. W ołtarzu głównym umieszczony jest obraz Matki Bożej Różańcowej z XVI w., malowany na desce, częściowo przemalowany. Ołtarz boczny wykonany został w latach 1961–1962 według projektu Bolesława Wójtowicza. ponadto w kościele znajdują się: chrzcielnica kamienna z początku XVI w., z herbami Leliwa i Gryf podtrzymywanymi przez anioła i starca, z barokową pokrywą, przedstawiającą scenę Chrztu Chrystusa, dwa konfesjonały z początku XVIII w., rokokowe ławy, obraz św. Józefa z początku XVII w. i obraz Adoracja Imienia Jezus przez świętych apostołów Piotra i Pawła (barokowy z XVII w., odnawiany w 1865 r.), a także stacje Męki Pańskiej z XVIII w.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......