Pomnik historii „Racławice – teren historycznej Bitwy Racławickiej”

Janowiczki
50°18'36"N 20°14'07"E (50.310237, 20.23536)
263 m n. p. m.

Pomnik historii „Racławice – teren historycznej Bitwy Racławickiej” został utworzony 14.04.2004 r. na mocy Rozporządzenia Prezydenta RP w celu zachowania unikatowych wartości historycznych, przestrzennych, materialnych i niematerialnych, symbolizujących wiarę społeczeństwa w możliwość ocalenia państwowości I Rzeczypospolitej, a przez wyróżniający się udział chłopów, jednoczący wszystkie stany w obronie sprawy narodowej w 1794 r. Pomnik historii obejmuje obszar o powierzchni 520 ha, od Racławickiej Góry na północy poprzez Dziemięrzyce, południowy fragment Racławic po Wrocimowice, na którym 4.04.1794 r. rozegrała się zwycięska bitwa polskich powstańczych wojsk pod wodzą Tadeusza Kościuszki z oddziałami rosyjskimi dowodzonymi przez gen. Aleksandra Tormasowa. W skład pomnika historii wchodzą znajdujące się na tym terenie obiekty: Kopiec Kościuszki, grodzisko, dwór w Janowiczkach, pomnik Bartosza Głowackiego, willa Walerego Sławka, dwór w Dziemierzycach, cmentarz "Bratnie Mogiły".
Wzniesienie zwane Zamczyskiem, podczas bitwy pod Racławicami stanowiła punkt dowodzenia gen. Aleksandra Tormasowa. Na jej szczycie w latach 1926–1934 usypano w hołdzie Tadeuszowi Kościuszce niewielki, 14 m wysokości, kopiec. Inicjatywę jego budowy podjęto podczas patriotycznego wiecu 15.10.1917 r. zorganizowanego w setną rocznicę śmierci Naczelnika. Z Kopca Kościuszki roztacza się widok na pole bitwy, w tym na przeciwległy stok doliny Racławki Było to pole słynnego natarcia chłopskich kosynierów na rosyjskie baterie, które zadecydowało o zwycięstwie powstańców. Poniżej kopca znajduje się grodzisko, czyli odsłonięte relikty przyziemia obronnej rezydencji wzniesionej przez ówczesnych dziedziców Racławic Karwacjanów w pierwszej połowie XIV w. i zapewne częściowo rozebranej około połowy XV w. na skutek wad budowlanych. W otoczeniu rośnie 5 lip posadzonych w 1894 r., w setną rocznicę bitwy racławickiej dla uczczenia jej dowódców: Naczelnika Tadeusza Kościuszki oraz generałów. Antoniego Madalińskiego, Ludwika Mangeta, Jana Slaskiego (Ślaskiego) i Józefa Zajączka. Wśród lip stoi krzyż -pierwotny wystawiony 8.05.1918 r. podczas zlotu młodzieży z udziałem Stefana Żeromskiego; obecny odtworzony w 1982 r.
U stóp wzgórza stoi pomnik Bartosza Głowackiego, chłopskiego bohatera bitwy. Pomnik ma prawie 10 m wysokości. Wykonany jest w brązie, wg projektu Mariana Koniecznego, profesora krakowskiej ASP. Został odsłonięty 22.05.1994 r. w dwusetną rocznicę Insurekcji Kościuszkowskiej.
Dwór w Janowiczkach
powstał na przełomie XVIII/XIX w. Wtedy budynek dworu był drewnianym, krytym gontem. Do dworu należał murowany folwark wraz z drewnianymi zabudowaniami gospodarczymi: chlew, wołownia, stodoły, stajnia, wozownia, spichlerz oraz młyn. W drugiej połowie XIX w. budynek dworu został przebudowany, a obecna forma dworu pochodzi z następnej przebudowy około 1930 r. W połowie XV wieku właścicielami Janowiczek zostali Potoccy herbu Szreniawa. W XVI wieku majątek był w posiadaniu Stanisława Wilkockiego i Marcina Mazowieckiego, a w końcu XVIII należał do rodziny Jaklińskich. Kolejnymi właścicielami byli Sławikowscy,. Linowscy, Chromeccy. W latach 1842–1936 dobra należały do Łąckich, a potem do Bronisława Preüffera. W 1945 r. dobra Janowiczki zostały przejęte przez Skarb Państwa. Obecnie dwór stanowi własność gminy Racławice i czeka na renowację.
Park wokół dworu założony został na przełomie XVIII/XIX w. Znajduje się w nim licząca 300 lat lipa, pod którą wg tradycji odpoczywał po bitwie Tadeusz Kościuszko rozmawiając z chłopami. Drewniana kapliczka postawiona została w parku w 1920 r. w miejscu zatartej mogiły kosynierów. Na skraju parku znajduje się okolicznościowy obelisk z informacją o bitwie racławickiej.
Z zachodniej strony parku stoi willa wzniesiona w 1935 r. ze składek sanacyjnych polityków dla Walerego Sławka, trzykrotnego premiera w okresie lat 1930–35 oraz honorowego obywatela Racławic, przekazana przez niego w testamencie na cele kulturalne. Obecnie w willi jest m.in. siedziba Racławickiego Towarzystwa Kulturalnego.

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......