Kościół w Woli Radziszowskiej

Wola Radziszowska
49°54'25"N 19°47'12"E (49.907101, 19.786791)
231 m n. p. m.
Późnogotycki, drewniany kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Woli Radziszowskiej pochodzi z końca XV w. Jest konstrukcji zrębowej, nakryty gontowym dachem ozdobionym wieżyczką sygnaturkową. Wieża dobudowana na przełomie XVI i XVII w., konstrukcji słupowo-ramowej z izbicą, nakryta jest ostrosłupowym hełmem z czterema wieżyczkami. Wnętrze kościoła z zachowanymi ostrołukowymi gotyckimi portalami ozdobione jest polichromią z 1893 r. Malowidło na stropie prezbiterium przedstawia Wniebowzięcie NMP z medalionami tajemnic różańca, a na stropie nawy Chrystusa na Górze Tabor. Ściany ozdobione są postaciami Apostołów. Najstarszym zabytkiem kościoła jest gotycki obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem z 1462 r., umieszczony w ołtarzu głównym (druga połowa XVII w.). Późnorenesansowe ołtarze boczne powstały pod koniec XVII w. W jednym z nich znajduje się cenny obraz św. Anny Samotrzeć z około 1600 r., odkryty podczas ostatniego remontu kościoła zakończonego w 2000 r. W drugim jest obraz ze sceną Ukrzyżowania. Do cennych zabytków kościoła należy również gotycki krucyfiks z początku XVI w. umieszczony na belce tęczowej, barokowa ambona oraz organy z XVII w. Kościół ten rysował i opatrzył datą 30 lipca 1886 r. Stanisław Wyspiański, który spędzał wakacje w niedalekich Korabnikach (dzisiaj w granicach Skawiny).

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......