Cerkiew św. Jakuba Młodszego w Powroźniku

49°22'10"N 20°56'59"E (49.369466, 20.949733)
488 m n. p. m.

Miejscowość Powroźnik położona jest w dolinie rzeczki Muszynka, na wysokości około 480 m n.p.m., w pobliżu ujścia do niej od północy potoku Kryniczanka, niespełna 5 km na wschód od Muszyny, przy linii kolejowej i przy drodze prowadzącej do Krynicy. Jej nazwa wywodzi się od wyrabianych tu w przeszłości powrozów. Pierwsza wzmianka historyczna o wsi pochodzi z aktu darowizny, wydanego przez króla Władysława Jagiełłę w 1391 r. Akt lokacyjny wydano jednak dopiero w 1565 r. na sejmie generalnym w Piotrkowie. W 1637 r. ufundowano w Powroźniku parafię unicką. Wiadomo, że istniała tam wtedy huta szkła, produkująca m.in. szyby dla zamku w Muszynie (w końcu XVIII w. całkowicie zaprzestała funkcjonowania). Powroźnik był wsią łemkowską. W 1940 r. około 100 Łemków pod naciskiem Niemców wyemigrowało stąd na Ukrainę. Następnie w ramach akcji Wisła w 1947 r. wysiedlono z Powroźnika kolejne 451 osób. Na wyludnione tereny napłynęła ludność polska z Kresów Wschodnich i z innych miejscowości Beskidu Sądeckiego i Niskiego.
W Powroźniku zachowało się wiele świeckich zabytków kultury łemkowskiej, takich jak drewniane spichlerze, murowane piwniczki i domy mieszkalne – tzw. chyże. Jednak najcenniejszym obiektem zabytkowym jest drewniana cerkiew pw. św. Jakuba Apostoła. Wzniesiono ją w 1606 r. w innym miejscu niż stoi obecnie, ale po powodzi została przeniesiona w bezpieczniejsze miejsce (dalej od rzeki) i częściowo przebudowana.
Świątynia jest w całości drewniana, trójdzielna. Konstrukcja cerkwii jest typowa dla budownictwa łemkowskiego – zrębowa, z wysoką osiemnastometrową wieżą konstrukcji słupowej. Nawę pokrywa dach namiotowy trzykrotnie łamany, zaś prezbiterium dach trójspadowy. Budowlę wieńczą trzy baniaste wieżyczki ze ślepymi latarniami. Ściany i dach pokrywa gont. Wewnątrz znajduje się wiele cennych zabytków sztuki cerkiewnej, m.in. polichromia figuralna i barokowy ołtarz główny z ikoną Matki Bożej z Dzieciątkiem, pochodzące z początku XVII w. Piękny, siedemnastowieczny ikonostas stoi obecnie za ołtarzem. Znajdujące się w nim ikony mają unikalną wartość (m.in. „Sąd Ostateczny”, „Aron”, „Pieta”). Najstarszymi elementami wyposażenia cerkwi są: rokokowa ambona z 1700 r. oraz znajdujący się na wieży dzwon, odlany w 1615 r. Świątynia jest otoczona kamiennym murem z gontowym zadaszeniem. Od 1951 r. cerkiew funkcjonuje jako kościół rzymskokatolicki (nadal pw. św. Jakuba Apostoła). Jest to jeden z najlepiej zachowanych w Polsce przykładów budownictwa cerkiewnego. Cerkiew, włącznie z cenną zakrystią, jest dostępna dla zwiedzających bezpośrednio po niedzielnych nabożeństwach.
Przez centrum Powroźnika przechodzi niebieski szlak turystyczny, który prowadzi stąd na północny-wschód, przez Bradowiec i Szalone do Krynicy, a na południe w Pasmo Zimnego i Dudnego (do Leluchowa). Na południe od centrum wsi, na bezleśnym stoku, równolegle do niebieskiego szlaku znajduje się niewielki wyciąg narciarski.
W okolicach Powroźnika występują liczne źródła mineralne (w tym 13 szczaw). Występują one na wschód od wsi (w dolinie Muszynki) i na południowych zboczach Bradowca. Są wśród nich także wody żelaziste z zawartością dwutlenku węgla.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......