Lgota

50°12'24"N 19°33'19"E (50.206744, 19.555432)
461 m n. p. m.
Wieś Lgota położona jest na Płaskowyżu Ojcowskim, w gminie Trzebinia przy drodze wojewódzkiej 791. W wiekach XVII i XVIII Lgota i jej okolice były ważnym centrum kopalnictwa rudy galmanu (ruda cynku). Podzielona na IX rewirów ostrężnicko-lgocka kopalnia Katarzyna składała się z kilkudziesięciu szybów. Galman był transportowany Wisłą do Gdańska, a następnie wysyłany do Szwecji gdzie używano go do produkcji mosiądzu. W latach pięćdziesiątych XIX w. wybudowano bity gościniec, którym dowożono rudę do stacji kolejowej w Trzebini. Pod koniec XIX w. wydobycie zaczęło upadać z powodu wyczerpywania się złóż. Pomiędzy miejscowościami Lgota i Niesułowice od 1815 r. przebiegała granica Rzeczpospolitej Krakowskiej (Wolnego Miasta Krakowa) i Królestwa Polskiego (tzw. Kongresówki), które od 1832 r.stało się integralną częścią Imperium Rosyjskiego. Po upadku powstania krakowskiego w 1846 r. Wolne Miasto Kraków zostało wcielone do Cesarstwa Austriackiego przekształconego w 1867 r. w Monarchię Austro-Węgierską. Obecnie jest to granica gmin Trzebinia i Olkusz i jednocześnie granica powiatów chrzanowskiego i olkuskiego.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......