Cerkiew św. Jana Ewangelisty w Muszynce

49°22'56"N 21°04'20"E (49.382433, 21.07235)
624 m n. p. m.

Nieduża wieś Muszynka (około 500 mieszkańców) położona jest w dolinie górnego biegu rzeki Muszynka, na granicy Gór Leluchowskich (Pasmo Zimnego i Dubnego turystycznie zaliczane do Beskidu Sądeckiego) i Beskidu Niskiego. Przez wieś przebiega droga krajowa nr 75, która prowadzi do leżącego około 3 km na południowy-wschód (na Przełęczy Tylickiej) przejścia granicznego ze Słowacją.
Wieś została założona w 1356 r. na prawie niemieckim przez króla Kazimierza Wielkiego. Pierwotnie należała do królewszczyzny, ale już od 1391 r. do Państwa Muszyńskiego (własność biskupów krakowskich). Zniszczona i wyludniona w czasie najazdu węgierskiego 1474 r. Muszynka została ponownie zasiedlona, głównie przez ludność wołoską (łemkowską) i w XVI w. przeniesiona na prawo wołoskie. Do XVIII w. należała do parafii w pobliskim Tyliczu. W XX w., w okresie międzywojennym, praktycznie 100% mieszkańców stanowili Łemkowie. Funkcjonowała tu czytelnia ukraińska. W 1947 r., w ramach akcji Wisła ludność łemkowska została wysiedlona. W jej miejscu osiedlili się tu Polacy z innych rejonów Beskidu Sądeckiego i Beskidu Niskiego.
W centrum Muszynki, po północno-wschodniej stronie drogi, znajduje się zabytkowa cerkiew greckokatolicka pw. Św. Jana Ewangelisty z XVIII w., zbudowana w miejscu pierwotnego, nieużywanego od czasu osiedlenia Wołochów, kościoła katolickiego. Jej architektura jest przykładem zachodnio-łemkowskiego budownictwa cerkiewnego. Jednonawowa drewniana świątynia posiada wieżę z pochyłymi ścianami zwieńczoną izbicą, a nawę od wschodu zamyka wielobocznie prezbiterium. Nawę przykrywa dach namiotowy, a prezbiterium – trójpołaciowy (obecnie z blaszanym pokryciem). W zwieńczeniu wieży i dachów znajdują się trzy makowice z pozornymi latarniami, makowiczkami i krzyżami. We wnętrzu świątyni zachowało się sporo z pierwotnego osiemnastowiecznego wyposażenia, m.in. kompletny ikonostas z cennymi ikonami, obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem, ołtarze boczne z rzeźbami św. Barbary oraz świętych Piotra i Pawła, a także ambona z postaciami ośmiu Ojców Kościoła. Zwraca też uwagę polichromia na ścianach, utrzymana w błękitnej tonacji kolorystycznej.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......