Rynek w Wojniczu

Rynek wojnicki zachował dobrze swe kształty właściwe dla prawa średzkiego, co sprawia, że jest zabytkiem wyjątkowej wagi. Układ rynku wojnickiego i układ urbanistyczny miasta są konsekwencją zastosowania m.in. układu placowo-ulicowego, charakterystycznego dla miast na prawie średzkim we wcześniejszych okresach. Rynek zaskakuje swą rozległością. Pierzeja południowa i północna mają 183,00 i 193,80 m, zaś wschodnia i zachodnia 64,60 i 62,39 m. Pierwotnie był to zapewne prostokąt, ale zniekształcony został w wyniku kolejnych przebudów rynkowych domostw. Rynek w Wojniczu stanowi dokładnie połowę rynku krakowskiego. Współczesne domy stoją nadal na jednej działce średniowiecznej, rzadziej na dwóch, a wyjątkowo na połowie działki. Zatem bez trudu można sobie wyobrazić jego drewnianą zabudowę. Dopiero od końca XVIII w. zaczęto wznosić murowane domostwa podpiwniczone, zazwyczaj parterowe, rzadziej piętrowe. W 1789 r. na polach miejskich założono cegielnię, która miała ułatwić przebudowę miasta. Wzniesionych wówczas budynki w Rynku 2, 3 (najcenniejszy), 4 i 10 (dzisiaj już przebudowany). Rynek w Wojniczu jest przykładem zabudowy kamieniczkami z bramami zajazdowymi, umieszczonymi na osi środkowej, lub na osi skrajnej frontu. Niekiedy zdobią je obrazy, lub figury świętych. Od XVI w. rynek był wyłożony otoczakami z Dunajca (tzw. kocie łby). Pośrodku rynku, jak w każdym mieście, wznosiła się najważniejsza budowla miejska – ratusz, o którym pierwsze informacje pojawiają się od XVI w. Ratusz uległ poważnemu nadwyrężeniu w 1702 r., kiedy Szwedzi, którym odmówiono kontrybucji, podpalili miasto w wielu miejscach. Odbudowany został około 1750 r., ale spłonął w 1831 r. w wielkim pożarze miasta. W zmienionych warunkach ustrojowych wystarczał już budynek, zwany magistratem (kamienica Rynek 3). W miejscu ratusza znajduje się upamiętniająca go tablica wzniesiona w 1998 r. Ważnym miejscem przy rynku była kamienica na rogu z ul Jagiellońską 1 – dawny Dom Pański, zwany także Wójtowskim (własność starostów wojnickich, a potem Dąmbskich i Jordanów). Jego historia sięga co najmniej połowy XVI w. Wtedy to mieszczanie zostali zmuszeni do uznania faktu zagospodarowania przez starostę narożnej działki w Rynku. W domu tym starostowie utrzymywali tradycyjnie gospodę, najczęściej wydzierżawianą, od końca XVII w. Żydom, co prowadziło do procesów z miastem.
Figura św. Floriana w Wojniczu ustawiona jest w rynku na czworobocznym postumencie zaopatrzonym w herb Wojnicza i płaskorzeźbę Chrystusa Ukrzyżowanego. Została wzniesiona w 1843 r., staraniem Burmistrza Cyryla Dorożewskiego z fundacji miasta Wojnicza i Korpusu Oficerskiego 10 C.K. pułku huzarów.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......