Jaskinia Mroźna

49°15'08"N 19°52'14"E (49.252349, 19.870604)
1078 m n. p. m.
Jaskinia Mroźna położona jest na wschodnim zboczu Doliny Kościeliskiej, na wysokości 1100 m n.p.m., a całkowita długość jej korytarzy wynosi 560 m. Jaskinia został odkryta w 1934 r. przez Stefana Zwolińskiego. W 1959 r. ukończono prace, których celem miało być otwarcie jej dla ruchu turystycznego. Wydrążono drugi otwór wejściowy oraz zainstalowano elektryczne oświetlenie. Jaskinia Mroźna jest typowym przykładem jaskini o rozwinięciu poziomym wymytej przez Potok Kościeliski w pionowym pęknięciu. Nie reprezentuje zbyt bogatej szaty naciekowej. Ścieżka turystyczna jest jednokierunkowa i prowadzi pojedynczym korytarzem przez szereg sal, w których obserwować można cmentarzysko stalagmitów i wapienne polewy. Korytarz doprowadza do naturalnego, południowego otworu jaskini, przez który dokonano pierwszego wejścia. Dojście do jaskini znad Lodowego Źródła zajmuje około 20 minut, a powrót stromymi schodami na dno doliny około 10 minut.
Studniczek tatrzański jest zaliczany do troglobiontów, tzn. organizmów przystosowanych do życia w jaskiniach. Jest niewielkim skorupiakiem, osiągającym wielkość do 16 mm. Żyje w wodach podziemnych, w ciemności, dlatego też nie ma oczu, a jego ciało pozbawione jest pigmentu. Został odkryty przez Augusta Wrześniowskiego, który odnalazł tego skorupiaka w dwóch tatrzańskich studniach. W Tatrach studniczka zlokalizowano dopiero w 1950 r. Jego „powtórnym” odkrywcą był Kazimierz Kowalski, który trafił na skorupiaka w Jaskini Miętusiej. Później odkryto go jeszcze w jaskiniach: Zimnej, Mroźnej, Mylnej oraz w Lodowym Źródle i Olczyskim Wywierzysku. Studniczek tatrzański uznawany jest za relikt trzeciorzędowy.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......