Przełęcz Sieniawska

Przełęcz Sieniawska (719 m n.p.m.) jest wyraźnym obniżeniem w wododziałowym grzbiecie rozdzielającym zlewnie Raby i Dunajca, oddzielające od zachodu Gorce od Pasma Orawsko-Podhalańskiego (Pasmo Żeleźnicy). Bezpośrednio rozgranicza połogie stoki Kulakowego Wierchu (840 m n.p.m.) od kulminacji Janiłówki (817 m n.p.m.) oraz jeden ze źródłowych cieków Raby od potoku Charczynka (dopływu Lepietnicy). Przez przełęcz prowadzi linia kolejowa z Chabówki (i Krakowa) do Zakopanego. Tu znajduje się najwyższy jej punkt, nie licząc samej stacji w stolicy Tatr. Przy biegnącym w głębokim wykopie torze jest przystanek kolejowy Pyzówka, obsługujący oddaloną o 2 km na południowy-zachód podhalańską wioskę. Zatrzymują się tutaj tylko pociągi osobowe. Przez wiadukt nad wykopem prowadzi lokalna, wąska droga z Pyzówki do Klikuszowej.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

msg_site_uses_cookies
Więcej na ten temat...