Skrzyszów

49°59'45"N 21°03'17"E (49.996012, 21.054767)
222 m n. p. m.
Najstarsze zapiski o Skrzyszowie pochodzą z początku XIV w, kiedy to w 1327 r. biskup krakowski uwolnił Skrzyszów od dziesięcin. W 1331 r. zaś król Władysław Łokietek potwierdził kasztelanowi krakowskiemu Spicymirowi z rodu Leliwitów prawo do Skrzyszowa. Nazwa Skrzyszów pochodzi najprawdopodobniej od imienia Krzysz, będącego skróceniem Krzysztofa. Zatem pierwotnie był to Krzyszów – własność Krzysza. Dodanie „S” nastąpiło drogą procesu językowego, polegającego na przyłączeniu przyimka Z do nazwy (Z + Krzyszowa = Skrzyszowa) i stąd Skrzyszów. Mniej prawdopodobne jest wyjaśnienie wiążące nazwę z przezwiskiem Skrzysz (wyraz skrzysz, skrzesz oznaczał rodzaj placków).
Dwór w Skrzyszowie położony jest w niewielkim parku (pozostałości założenia parkowego z końca XIX w. o zatartej kompozycji przestrzennej). Drewniany dworek wybudowano na początku XIX w. w miejsce wcześniejszego, z XVII w. W latach 1976–1978 został częściowo przekształcony i przebudowany. Dwór jest parterowy, na planie prostokąta, dwutraktowy z drewnianym gankiem. Obecnie znajduje się tu Przedszkole Publiczne w Skrzyszowie.
W Skrzyszowie znajduje się także drewniany późnogotycki kościół św. Stanisława Biskupa oraz Pomnik walczących za Ojczyznę.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......