Cerkiew św. Dymitra w Śnietnicy

49°30'35"N 21°03'09"E (49.509866, 21.0526)
448 m n. p. m.

Drewniana cerkiew greckokatolicka św. Dymitra w Śnietnicy wzniesiona została w latach 1755–1758. Jest to cerkiew łemkowska, typu północno-zachodniego. Jest orientowana, o konstrukcji zrębowej, pierwotnie trójdzielna. W pierwszej połowie XIX w. została gruntownie przebudowana (przedłużona ku zachodowi). Dachy są kalenicowe, trójpołaciowe, nad nawą dach łamany. Wnętrze pokrywa polichromia Józefa Bogdańskiego z drugiej połowy XIX w. W cerkwi jest szczątkowo zachowana dekoracja z XVIII w., kompletny barokowy ikonostas z XVIII w., przy którym w XIX w. pracował Józef Bogdański, protoplasta znanego malarskiego rodu, oraz dwa późnobarokowe ołtarze boczne, a na ścianach przedsionka osiemnastowieczne obrazy. W latach 1947–1997 cerkiew w Śnietnicy była użytkowana jako kościół rzymskokatolicki pw. św. Andrzeja Boboli. Obecnie nadal służy grekokatolikom.
Na poddaszu cerkwi mieszka kolonia rzadkiego nietoperza – podkowca małego, umieszczonego w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......