Kamieniołom Nad Piekłem

Kamiennik
52°15'06"N 21°07'18"E (52.251944, 21.121667)
734 m n. p. m.

Okolice północnego wierzchołka Kamiennika (786 m n.p.m.) kryją wiele ciekawostek geologicznych. Wędrując szlakiem od strony Poręby, powyżej spiętrzenia grzbietu mijamy podłużne blokowisko – jest to zniszczona grzęda skalna, która wisi nad urwistym, północnym stokiem krawędziowym. Blok skalny zapada tu na południe, a czoła ławic piaskowców magurskich są zniszczone przez olbrzymie osuwiska (na jednym z nich, na torfowisku znaleziono fragment neolitycznego łuku, co świadczy o pradawnym penetrowaniu tych terenów przez myśliwych). Blok ten, budujący grzbiet Kamiennika, jest przy swojej zachodniej krawędzi także spękany poprzecznie do biegu warstw – stąd w obrębie blokowiska możemy zobaczyć dwie jaskinie, mające charakter prostych, głębokich szczelin. Nie są one duże (16 i 6 m), ale głębokie, rozwinięte pionowo i stąd zwiedzanie ich jest niemożliwe.
Nieco dalej, nad urwistym stokiem widzimy szereg form skałkowych i miejsc eksploatacji, przechodzących w obszerne wyrobisko, którego dno jest zasłane wielkimi blokami skalnymi. Jest to nieczynny od lat pięćdziesiątych XX w. kamieniołom Nad Piekłem, w którym pozyskiwano twarde kamienie do wyrobu żaren. Pośród głazów znajduje się niewielkie schronisko skalne – Porębska Koleba. Kilkumetrowej wysokości urwisko kamieniołomu dochodzi niemal do ścieżki grzbietowej, a splątana korzeniami drzew wierzchowina tworzy często nawisy – stąd przy oglądaniu kamieniołomu ze szlaku należy zachować szczególną ostrożność.
Nieco wyżej, po przeciwnej stronie drogi w lesie znajduje się niszowate zagłębienie o dość płaskim dnie – są to górne partie wielkiego osuwiska, które znajduje się na południowym stoku i dochodzi do doliny potoku Łysina. Jego odmłodzenie w czasie powodzi w 1934 r. spowodowało powstanie na tym potoku niewielkiego jeziorka, dziś już zamulonego.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......