Sudoł Dominikański

Prądnik Czerwony
52°41'17"N 20°28'23"E (52.688333, 20.473333)
222 m n. p. m.
Jest to niewielka rzeka, będąca dopływem Prądnika. Swoje źródła ma w rejonie Bosutowa, a w Krakowie przepływa przez Prądnik Czerwony. Tworzy teren spacerowy, który do dziś ma na wpół dziki charakter o walorach krajobrazowych.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

msg_site_uses_cookies
Więcej na ten temat...