Sudoł Dominikański

Prądnik Czerwony
52°41'17"N 20°28'23"E (52.688333, 20.473333)
222 m n. p. m.
Jest to niewielka rzeka, będąca dopływem Prądnika. Swoje źródła ma w rejonie Bosutowa, a w Krakowie przepływa przez Prądnik Czerwony. Tworzy teren spacerowy, który do dziś ma na wpół dziki charakter o walorach krajobrazowych.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......