Wawrzka

49°34'29"N 21°00'07"E (49.574739, 21.002063)
539 m n. p. m.
Wawrzka została lokowana na prawie wołoskim w 1574 r. przez biskupa Franciszka Krasińskiego i znajdowała się na skraju tzw. państwa muszyńskiego, czyli dóbr zarządzanych przez biskupów krakowskich. Ciekawostką jest fakt, że Wawrzka jest jedyną wsią na Łemkowszczyźnie, która założona została na grzbiecie, a nie w dolinie. O powstaniu wioski mówi ta sama legenda, którą można usłyszeć o sąsiedniej Florynce. Otóż król Władysław Łokietek podarował rycerzowi o imieniu Grzyb, który zasłużył się w bitwie pod Płowcami, ziemie na południe od osady Grybów. Dostał od władcy zadanie zasiedlenia tego terenu, zwalczenia szerzącego się zbójnictwa i zapewnienia ochrony kupcom przemierzającym szlak handlowy w dolinie rzeki Białej. Zbójnicy zabili jednak Grzyba oraz jego dwóch synów: Floriana i Wawrzyńca. Na pamiątkę po nich przybyli tu osadnicy założyli wsie: Flornikową i Wolą Wawrzkowską, które dzisiaj noszą nazwy Florynka i Wawrzka.
Mieszkańcy wioski w latach międzywojennych przeszli na prawosławie i postanowili wybudować cerkiew. Ze względu na skromne środki budowa przeciągała się i ukończono ją dopiero po wojnie już jako kościół katolicki, który zyskał wezwanie Matki Bożej Szkaplerznej. Świątynia z zewnątrz przypomina inne cerkwie łemkowskie. Jest zrębowa, szalowana i posiada słupowo-ramową wieżę. Nad poszczególnymi częściami świątyni wznoszą się blaszane makowice. Wystrój wnętrza jest współczesny dla czasu ukończenia budowy, czyli dla połowy XX w. W ołtarzu głównym znajduje się obraz Matki Bożej Szkaplerznej otoczony lokalnym kultem. Wśród pól, niedaleko od żółtego szlaku, znajduje się cmentarz wojskowy nr 128 z czasów I wojny światowej należący do III Okręgu Cmentarnego Gorlice. Najprawdopodobniej zaprojektowany został przez głównego architekta tego okręgu Hansa Mayra. Cmentarz położony jest w bardzo malowniczym miejscu, otoczony kamiennymi słupkami połączonymi metalowymi rurkami, z dużym krzyżem pośrodku oraz dwoma zbiorowymi mogiłami. Spoczywa tutaj 16 żołnierzy autro-węgierskich oraz 30 rosyjskich. Obok ogrodzenia można zobaczyć zachowane stare słupki, wyznaczające granicę terenu, z wyrytymi literami HV.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......