Ujście Potaszni do Wierchomli

49°25'54"N 20°48'09"E (49.431903, 20.802692)
520 m n. p. m.

Pomiędzy Wierchomlą Małą a Wiercomla Wielką znajduje się miejsce, w którym potok Potasznia, mający źródła pod głównym grzbietem Pasma Jaworzyny Krynickiej na zachód od Runka (1080 m n.p.m.) uchodzi do potoku Wierchomlanka. W „widły” obu dolin od północnego-wschodu stromo opada zalesiona końcówka grzbietu Lembarczka (917 m n.p.m.) – stoki kulminacji Gaborówka 789 m n.p.m. Przy rozwidleniu dolin jest skrzyżowanie dróg. Od drogi w dolinie Wierchomlanki odchodzi na północ w górę doliny Potaszni utwardzona droga, ale zamknięta dla ruchu kołowego (z wyjątkiem posiadających zezwolenia leśnictwa). Przy skrzyżowaniu, za ostatnimi zagrodami Wierchomli Wielkiej jest przystanek autobusowy i początek czarnego szlaku do Bacówki nad Wierchomlą. Przechodzi też tędy szlak rowerowy i gminny prowadzący od przystanku kolejowego Wierchomla Wielka w dolinie Popradu, a potem południowymi stokami Lembarczka (917 m n.p.m.), też do schroniska.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......