Dolina Życzanowskiego Potoku

49°30'15"N 20°40'46"E (49.504417, 20.679699)
355 m n. p. m.
Potok Życzanowski (błędnie zwany też Potokiem Rzeczanowskim lub Rzyczanowskim) jest prawobrzeżnym dopływem Popradu, mający swe źródła na wysokości 800 m n.p.m., na wschodnich stokach Makowicy (948 m n.p.m.), w północno-zachodniej części Pasma Jaworzyny Krynickiej. Początkowo potok płynie w kierunku północnym, następnie przybiera kierunek zachodni, zbierając cieki wodne spływające ze stoków Ostrej (834 m n.p.m.), Wilczych Dołów (780 m n.p.m.), Nad Garbem (781 m n.p.m.), Wysokiego Gronia (692 m n.p.m.) i północno-zachodnich stoków Makowicy (948 m n.p.m.). Po przepłynięciu 5 kilometrów uchodzi do Popradu niespełna 3 km na północ od Rytra.
Na Potoku Życzanowskim są wysokie progi skalne (szypoty). W środkowym biegu potoku, na długości 1 km i powierzchni 7 ha, dolina ma charakter niewielkiego przełomu, zwanego Głęboki Jar, który od 1998 r. jest pomnikiem przyrody.
Dolina Życzanowskiego Potoku jest bardzo głęboko wcięta. Porasta ją stary, dorodny i mocno eksploatowany las. Przez górną częścią doliny prowadzi niebieski szlak turystyczny z Barcic na Makowicę (948 m n.p.m.). W miejscu, gdzie szlak schodzi na dno dolinki (na początku jaru) znajduje się gajówka oraz miejsce dla odpoczynku turystów: wiata, ławeczki itp. W dolnej części doliny znajdują się zabudowania Życzanowa i przysiółka Podmakowica.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......