Stryszów

49°49'35"N 19°37'29"E (49.826411, 19.624818)
353 m n. p. m.

Stryszów, siedziba gminy, położony jest pomiędzy Pogórzem Wielickim a grzbietem Chełmu w Beskidzie Makowskim. Obszar wsi zajmuje środkowy odcinek doliny Stryszówki, a na południu sięga po zalesiony grzbiet Chełmu, obejmując jej najwyższe wzniesienie (Chełm Zachodni 603 m n.p.m.). Wieś, wzmiankowana w "Księgach Dóbr" (Liber beneficiorum) Jana Długosza. Na przestrzeni wieków była własnością różnych rodzin szlacheckich. W XIV w. należała do Słupskich, Suskich, Żukowskich i Wilkońskich herbu Odrowąż. Dwór w Stryszowie jest jednym z najciekawszych zabytków budownictwa dworskiego zachowanych w tym regionie. Wraz z zabudowaniami folwarcznymi i usytuowanym po przeciwnej stronie drogi kościołem parafialnym pw. św. Jana Kantego z XVIII w. o wyposażeniu późnobarokowym tworzy charakterystyczną i malowniczą scenerię doliny.
Dwór wzniesiony był prawdopodobnie pod koniec XVI w. przez Adama Suskiego, syna Kaspra Castiglione (jego ojciec Mikołaj pochodził z Florencji), złotnika, mieszczanina krakowskiego, który w 1564 r. zmienił nazwisko na Suski. Dwór spełniał początkowo funkcje obronne z uwagi na położenie w terenie słabo zaludnionym, górskim i lesistym. O obronności dworu świadczy grubość murów w części parterowej, zbudowanych z kamienia łamanego oraz ciosów piaskowcowych spajanych wapnem. W XVII w. Wilkońscy dokonali przebudowy dworu z obronnego na siedzibę rezydencjonalną. Dobudowano kamienne przypory, wzniesiono drewniane piętro, zewnętrzne ściany okolono drewnianymi krużgankami. Ściany oraz stropy ozdobiono barokową polichromią. W XIX w. dwór, z wszystkimi dobrami, zakupił Józef Gorczyński, a potomkowie tej rodziny władali dworem do 1928 r. Ostatnimi właścicielami dworu byli Bieniewscy. Podczas II wojny światowej dwór zajęli Niemcy, a po jej zakończeniu przejął go PGR. Po 1945 r. dwór i otoczenie ulegały dewastacji. W 1959 r. teren z dworem przejęły Państwowe Zbiory Sztuki na Wawelu. Dwór został gruntownie odnowiony (zrekonstruowano polichromie późnorenesansowe i barokowe) i zaadoptowany na Dom Pracy Twórczej. Od 1969 r. dwór spełnia funkcję placówki muzealnej, będącej Oddziałem Zamku Królewskiego na Wawelu. Urządzono w nim ekspozycję, obrazującą typowe wyposażenia wnętrz mieszkalnych dworu szlacheckiego w XIX w.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......