Miejski Park Kultury na Górze Św. Marcina

Tarnów
49°59'21"N 21°00'10"E (49.989397, 21.002815)
285 m n. p. m.
Na północnych, leżących w granicach Tarnowa, stokach Góry Św. Marcina (384 m n.p.m.), zwanej potocznie Marcinką, znajduje się Miejski Park Kultury. Powierzchnia parku wynosi 38,56 ha (w tym obszar leśny zajmuje 30,23 ha). Park połączony jest z miastem Aleją Tarnowskich. Ten dawny las, należący do 1944 r. do rodziny Sanguszków, ma charakter buczyny karpackiej z okazami buków, jaworów, jodeł, wiązów, dębów, jesionów, modrzewi. Występują tu rzadkie gady: rzekotka drzewna i traszka karpacka. Obecnie jest to obszar rekreacyjny z placem zabaw, basenem odkrytym i restauracją. Dawniej istniał tu nawet wyciąg i skocznia narciarska.
W Miejskim Parku Kultury znajduje się miejsce pamięci narodowej – pomnik harcerzy rozstrzelanych przez Niemców 23 XII 1939 r.
W zachodniej części parku znajdują się: ruiny średniowiecznego Zamku Tarnowskich. Na wschód od zamku znajdowała się osada wczesnośredniowieczna. Służyła ona jako osada przygrodowa w X–XI w. Tworzył ją zespół ponad dwudziestu drewnianych budynków mieszkalnych i gospodarczych rozmieszczonych na powierzchni około 0,8 ha. W 1984 r. odkryto 14 domów, kilka otwartych palenisk oraz wyroby metalowe i fragmenty glinianych naczyń.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......