Jurgowskie Stajnie

Jurgowskie Stajnie to oryginalne osiedle pasterskie usytuowane pośrodku hali, na wschód od Dursztyna, u południowo-wschodnich podnóży stromego zbocza Żaru (883 m n.p.m.). Stanowi kompleks zabudowań połączonych w czworobok 40x40m. Są tu stajnie, pomieszczenia gospodarcze i budynek mieszkalny we wschodniej części. Osiedle zostało wybudowane przez górali z niedalekiego Jurgowa na terenie zakupionym ze składek, od dworu w pobliskim Dursztynie. Przyczyną tego było zlikwidowanie w 1902 r. wypasów we wschodnich rejonach Tatr, gdzie jurgowianie mieli swoje pastwiska. W latach trzydziestych kompleks pasterski rozbudowano, czyniąc z niego ośrodek wzorcowego łąkarstwa górskiego (podobnie jak później w Małych Pieninach). Obecnie Jurgowskie Stajnie są w znacznym stopniu zrujnowane i tylko po części wykorzystywane przez pasterzy, którzy zajmują teraz głównie stojący nieco powyżej drewniany budynek dawnej zlewni mleka (z 1937 r.).

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

msg_site_uses_cookies
Więcej na ten temat...