Rowerowy Pierścień Solny „Salina Cracoviensis”

vzdialenosť (km) nadmorská výška m n. m.
cyklotrasa, zielony
21.2 km
↗ 128 m
↘ 39 m
A Uście Solne
B Bochnia ul. Pileckiego

Na chodníku

Stiahnuť aplikáciu

msg_site_uses_cookies
Więcej na ten temat...