Zabudowa Dom - Muzeum Wincentego Witosa

Wierzchosławice
50°02'23"N 20°51'19"E
Muzeum „Dom Wincentego Witosa” w Wierzchosławicach składa się z domu rodzinnego „wójta z Wierzchosławic” oraz gospodarstwa wybudowanego przez niego samego. Drewniany, zrębowy dom rodzinny, tj. „stary dom”, nakryty jest słomianą strzechą. „Nową zagrodę” wybudował Witos na ziemi, którą wniosła mu w posagu żona. Gospodarstwo zwane przez mieszkańców wsi Witosówką składa się z budynku mieszkalnego, stajni, w której mieści się stała ekspozycja historyczna i biuro muzeum, dwóch stodół (w jednej z nich ekspozycja sztandarów partii i organizacji chłopskich) oraz piwniczki. Budynki ustawione w czworobok wokół podwórza gospodarczego są drewniane.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Geoportál