Zabudowa

Uście Solne
50°07'15"N 20°30'48"E (50.12095, 20.513516)
Zabudowa w Uściu Solnym w pobliżu rynku pochodzi z 2. poł. XIX i XX w. Tworzą ją drewniane, zrębowe domy, nakryte dachami dwu- lub czterospadowymi, dwu- lub trzyizbowe. Do budynków gospodarczych wchodzących w skład zagród należały również stodoły stojące wzdłuż zewnętrznych ulic gospodarczych, których interesujący zespół zachował się do dziś. Budynki te mają konstrukcję szkieletową, o ścianach plecionych z wikliny i czterospadowych dachach krytych strzechą. W tutejszym barokowo-klasycystycznym kościele z 1. poł. XIX w. zachowało się wyposażenie z XVIII–XIX w.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

msg_site_uses_cookies
Więcej na ten temat...