Kościół pw. Niepokolanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny

49°34'36"N 19°49'22"E (49.576733, 19.8229)

Kościół parafialny pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Spytkowicach został wzniesiony w 1758 r. Jest to budowla w konstrukcji zrębowej, o ścianach oszalowanych pionowo z listwowaniem. Nad nawą mieści się wieżyczka sygnaturkowa o charakterze barokowym, zakończona hełmem o spłaszczonej bani, z latarnią i cebulką. Kościół nie ma wieży. Wystrój kościoła pochodzi z 2. poł. XVIII w. Na szczególną uwagę zasługuje obraz Ukrzyżowanie z 1619 r. (zakrystia), posąg Chrystusa Zmartwychwstałego z XVIII w. oraz rokokowa ambona. W pobliżu kościoła znajduje się drewniana, izbicowa dzwonnica konstrukcji słupowej.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

msg_site_uses_cookies
Więcej na ten temat...