Kościół pw. św. Marii Magdaleny - Muzeum

Rabka Zdrój
49°36'40"N 19°56'47"E (49.611383, 19.9466)
Dawny parafialny kościół św. Marii Magdaleny powstał w 1606 r. na miejscu pierwszego rabczańskiego kościoła z 1565 r., który uległ zniszczeniu w wyniku pożaru lub powodzi. Sklepienia i ściany pokrywa rokokowo-klasycystyczna polichromia figuralno-ornamentalna z1802 r. Zachowały się także fragmenty starszej, wczesnobarokowej polichromii z 1628 r. Ołtarz główny, w tradycji barokowej z ok. połowy XIX w., ozdobiony został obrazami Św. Trójcy, św. Franciszka i św. Dominika. Obecnie świątynia nie jest użytkowana w celach religijnych – od 1936 r. mieści się w niej Muzeum Regionalne im. Władysława Orkana, z bogatą kolekcją rzeźb ludowych.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

msg_site_uses_cookies
Więcej na ten temat...