Cerkiew pw. św. Michała Archanioła

49°31'09"N 20°59'20"E (49.519266, 20.988983)

Cerkiew filialna greckokatolicka św. Michała Archanioła w Polanach (obecnie kościół filialny rzymskokatolicki pod tym samym wezwaniem) pochodzi z 1820 r. Jest to kolejna cerkiew zachodniołemkowska, zbudowana w konstrukcji zrębowej, ze ścianami pokrytymi gontem. Polichromia architektoniczno-figuralna pochodzi z 1862 r.: na stropach widnieją sceny biblijne, na parapecie chóru – ze Starego Testamentu, nad ikonostasem rozciąga się malowany baldachim. Wyposażenie cerkiewne stanowi ikonostas z XIX w. W prezbiterium znajduje się późnobarokowy ołtarz z obrazem Pieta z XVIII w.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

msg_site_uses_cookies
Więcej na ten temat...