Zespół zabudowy drewnianej

Mokrzyska
50°00'21"N 20°37'16"E (50.005866, 20.62115)
Zespół zabudowy drewnianej w Mokrzyskach to pozostałości długich szeregów drewnianych chat, które jeszcze dwadzieścia kilka lat temu dominowały w zabudowie wsi. Obecnie można tu zobaczyć zespół budynków zwróconych szczytami do drogi, przypominający, jak dawniej wyglądał taki ulicowy układ zabudowy. Kryte dwu- lub czterospadowymi dachami chałupy reprezentują styl krakowski: parterowe, o konstrukcji zrębowej, jednotraktowe, mają po trzy pomieszczenia mieszkalne. Chaty nie były szalowane, ściany bielono lub malowano na niebiesko. Stosowano również bielenie pasów na zamszeniach między belkami zrębu.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

msg_site_uses_cookies
Więcej na ten temat...