Cerkiew pw. Narodzenia Bogurodzicy

Królowa Górna
49°35'03"N 20°50'31"E (49.584266, 20.842183)
Cerkiew greckokatolicka Narodzenia Bogurodzicy w Królowej Górnej została wybudowana w 1815 r. Istnieje przypuszczenie, że wieża pochodzi z poprzedniej, XVIII-wiecznej świątyni stojącej na tym samym miejscu. Budowla mimo przekształceń zachowała typowe cechy świątyni zachodniołemkowskiej. Polichromia neobarokowa na stropach i ścianach pochodzi z pocz. XX w. (pośrodku stropu nad nawą przedstawienie Sądu Ostatecznego). W wyposażeniu znajduje się ikonostas z XIX w., ołtarz główny, składający się z XIX-wiecznej podstawy i XVIII-wiecznej nastawy (znajduje się w nim ikona Matki Boskiej Orantki), dwa boczne ołtarze z ikonami św. św. Cyryla i Metodego oraz św. św. Włodzimierza i Olgi.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......