Cerkiew pw. św. Łukasza Ewangelisty

Jastrzębik
49°23'08"N 20°54'57"E (49.385566, 20.915983)
Cerkiew filialna greckokatolicka św. Łukasza Ewangelisty w Jastrzębiku zbudowana została w 1. poł. XIX w. Jest ona przykładem zachodniołemkowskiej architektury cerkiewnej o wydłużonym układzie trójdzielnym, ścianami w konstrukcji zrębowej i dachem pokrytym gontem. Wnętrze zdobi polichromia ornamentalno-figuralna z 1861 r. Wśród ikon prawie kompletnego barokowego ikonostasu znajduje się Chrystus Dobry Pasterz z 1775 r. Barokowo-klasycystyczny ołtarz główny pochodzi z 1. poł. XIX w, a dwa późnobarokowe ołtarze boczne z ok. poł. XIX w.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

msg_site_uses_cookies
Więcej na ten temat...