Cerkiew pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela

Gładyszów
49°31'04"N 21°15'41"E (49.517966, 21.261633)
Cerkiew parafialna prawosławna Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Gładyszowie wzniesiona w 1857 r. jako kaplica greckokatolicka. W 1914 r. została rozbudowana w związku z przejęciem funkcji cerkwi parafialnej po spaleniu się w tym samym roku właściwej cerkwi. Wewnątrz podzielona jest ścianą ikonostasu na nawę i prezbiterium zamknięte trójbocznie. Ściany najstarszej części są zrębowe, pokryte gontem, natomiast dobudowany przedsionek ma konstrukcję słupową. Wnętrze nakryto stropami płaskimi. W prezbiterium znajduje się ludowa polichromia z dużym przedstawieniem Trójcy Świętej. Ikonostas pochodzi z XX w.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

msg_site_uses_cookies
Więcej na ten temat...