Kościół pw. św. Mikołaja

Czulice
50°07'36"N 20°11'17"E (50.126716, 20.188333)
Kościół parafialny św. Mikołaja w Czulicach pochodzi z 1547 r. Świątynię zbudowano w konstrukcji zrębowej, a ściany oszalowano pionowo z listowaniem oraz wizualnie podzielono pilastrami. Nawa i prezbiterium nakryte są oddzielnymi dachami – nawa dwuspadowym, prezbiterium wielopołaciowym. Wnętrze świątyni nakrywają płaskie stropy, a jej wyposażenie stanowią m.in. późnobarokowy ołtarz główny z poł. XVIII w. z obrazem Matki Boskiej Pocieszenia oraz dwa rokokowe ołtarze boczne sprzed 1827 r. Warto zwrócić uwagę na portal wejścia do zakrystii, o nadprożu w formie ściętego trójliścia oraz płytę nagrobną z XV w.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

msg_site_uses_cookies
Więcej na ten temat...