Cerkiew parafialna greckokatolicka św. Dymitra

49°35'24"N 21°17'35"E (49.590183, 21.293116)

Cerkiew parafialną greckokatolicką św. Dymitra w Bodakach wzniesiono w 1902 r., prawdopodobnie wykorzystując części ścian z wcześniejszej cerkwi z 1742 r. Dach - pokryty blachą – nad nawą dwuspadowy, a nad prezbiterium wielopołaciowy. Wnętrze wieńczą stropy płaskie z fasetą. Wystrój cerkwi stanowi polichromia z pocz. XX w. (na północnej ścianie nawy przedstawienie św. św. Cyryla i Metodego, a na południowej – św. św. Olgi i Włodzimierza). Do wyposażenia należą: ikonostas autorstwa A. H. Szajna z Rymanowa, wykonany w 1902 r., w prezbiterium ołtarz główny oraz obraz Matki Boskiej Częstochowskiej z XVIII w.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

msg_site_uses_cookies
Więcej na ten temat...