Aleja Elvisa Presleya

W 2005 r. staraniem Królewskiego Klubu Elvisa „Good Luck Charm” fragment ul Pietrusińskiego otrzymał imię króla rock and rolla. Inicjatywa miała na celu pokazanie pracowitości i życzliwości Elvisa przy wielkim talencie i ponadczasowych wartościach artystycznych przez niego tworzonych. Przy wejściu do Parku stanął też bardzo ciekawy pomnik Elvisa, głaz z podobizną jego twarzy.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Geoportál