Podszkle

49°30'49"N 19°48'11"E (49.513715, 19.803327)
774 m n. p. m.
Podszkle (około 800 mieszkańców) jest małą wioską na polskiej Orawie, położoną w dolinie Bukowińskiego Potoku, w zlewisku Morza Czarnego, w gminie Czarny Dunajec. Nazwa Podszkle ma związek z istniejącą tu w XIX w. niewielką hutą szkła. Wieś założyli Thurzonowie z Zamku Orawskiego w drugiej połowie XVI w. Jest to jesna z najstarszych wsi orawskich. Zasiedlali ja głównie polscy górale z Żywiecczyzny. W 1622 r. Podszkle zostało połączone w jedna gminę z sąsiednia Bukowiną, lecz później Habsburgowie usamodzielnili tę Bukowinę za zasługi dla katolicyzmu na Orawie. Od 1920 r. Podszkle jest w granicach Polski. W Podsklu znajduje się ciekawy kościół z 1803 r. rozbudowany z wcześniejszej barokowej kaplicy św. Rozalii (patronki chroniącej od zarazy) z 1797 r. We wsi są także cztery kamienne figury z pierwszej połowy XIX w., a na przykościelnym cmentarzu zabytkowy nagrobek węgierskiego szlachcica Alajosa Bacho z 1885 r.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......