Park Dolny

Park Podworski Hrabiów Wodzickich
49°36'57"N 20°03'59"E (49.615859, 20.06648)
513 m n. p. m.
Częścią Parku Podworskiego Hrabiów Wodzickich w Porębie Wielkiej jest Park Dolny. Założenie parkowe w oparciu o rodzime gatunki drzew (lipy, jesiony) zostało zaprojektowane prawdopodobnie przez Stanisława Wodzickiego (1758-1862). Ważnym elementem parku były stawy. Atrakcyjność parku i jego walory zostały docenione i w 1934 r. orzeczeniem wojewody krakowskiego park został uznany za pomnik przyrody. Podczas II wojny światowej wiele okazałych drzew w parku zostało wyciętych przez okupanta.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

msg_site_uses_cookies
Więcej na ten temat...