Bukowno

50°15'52"N 19°27'36"E (50.264673, 19.460261)
308 m n. p. m.

Miasto Bukowno (10,6 tysięcy mieszkańców), położone jest na granicy Wyżyny Śląskiej i Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, wśród lasów, nad rzeką Sztołą i jej dopływem – Babą. W Bukownie znajdują się Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” (przetwórstwo rud cynkowo-ołowiowych) oraz zakłady produkcji kruszyw dolomitowych.
Do 1789 r. Bukowno było wsią w kluczu sławkowskim, przynależnym do biskupstwa krakowskiego, po raz pierwszy wymienioną w 1444 r. Nieprzerwanie od połowy XVI w. istnieje tu kopalnictwo rud ołowiu, od XVII w. hutnictwo, w XIX w. także rud cynku. W 1954 r. uruchomiono obecny kombinat „Bolesław”. W 1962 r. Bukowno otrzymało prawa miejskie. W Bukownie znajduje się Muzeum Górnictwa Rud, prezentujące historię miejscowego górnictwa, techniki górnicze, sztuczną sztolnię, a także zbiory etnograficzne. Przy Miejskim Ośrodku Kultury funkcjonuje Izba Muzealna o podobnym profilu wystawienniczym (dzieje górnictwa i miasta, etnografia).
Od połowy lat pięćdziesiątych XX w., praktycznie do początków obecnego stulecia, w rejonie Bukowna intensywnie pozyskiwano piaski na materiał podsadzkowy dla śląskich kopalń. W konsekwencji powstały niecki o głębokości dochodzącej do 20 m poniżej otaczającego je terenu, które obecnie zostały zalesione.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

msg_site_uses_cookies
Więcej na ten temat...