Bukowno

50°15'52"N 19°27'36"E (50.264673, 19.460261)
308 m n. p. m.

Miasto Bukowno (10,6 tysięcy mieszkańców), położone jest na granicy Wyżyny Śląskiej i Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, wśród lasów, nad rzeką Sztołą i jej dopływem – Babą. W Bukownie znajdują się Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” (przetwórstwo rud cynkowo-ołowiowych) oraz zakłady produkcji kruszyw dolomitowych.
Do 1789 r. Bukowno było wsią w kluczu sławkowskim, przynależnym do biskupstwa krakowskiego, po raz pierwszy wymienioną w 1444 r. Nieprzerwanie od połowy XVI w. istnieje tu kopalnictwo rud ołowiu, od XVII w. hutnictwo, w XIX w. także rud cynku. W 1954 r. uruchomiono obecny kombinat „Bolesław”. W 1962 r. Bukowno otrzymało prawa miejskie. W Bukownie znajduje się Muzeum Górnictwa Rud, prezentujące historię miejscowego górnictwa, techniki górnicze, sztuczną sztolnię, a także zbiory etnograficzne. Przy Miejskim Ośrodku Kultury funkcjonuje Izba Muzealna o podobnym profilu wystawienniczym (dzieje górnictwa i miasta, etnografia).
Od połowy lat pięćdziesiątych XX w., praktycznie do początków obecnego stulecia, w rejonie Bukowna intensywnie pozyskiwano piaski na materiał podsadzkowy dla śląskich kopalń. W konsekwencji powstały niecki o głębokości dochodzącej do 20 m poniżej otaczającego je terenu, które obecnie zostały zalesione.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......