Kościół św. Małgorzaty w Dębnie

Dębno
49°57'40"N 20°43'03"E (49.96133, 20.717732)
240 m n. p. m.
Lokalna tradycja wiąże budowę pierwszego drewnianego kościoła św. Małgorzaty w Dębnie z cudownym uratowaniem przez miejscowych chłopów uciekającej przed tatarskim najazdem księżnej Kingi. Nowa, murowana świątynia powstała po 1470 r. z fundacji kasztelana krakowskiego Jakuba z rodu Odrowążów. Budowę kościoła dokończył spadkobierca Jakuba, również Jakub, zwany Szczekockim. Konsekracji świątyni św. Trójcy dokonał w 1504 r. biskup Jan, sufragan krakowski. Jak wynika z dokumentów wizytacji biskupiej, przed 1618 r. zmieniono wezwanie kościoła na starsze: św. Małgorzaty. Pomimo dbałości kolejnych dziedziców o świątynię, w latach czterdziestych XIX w. na krótko zabroniono odprawiania w niej nabożeństw, prawdopodobnie z powodu złego stanu budowli. Gruntowną renowację przeprowadzono w latach 1899–1903 pod kierunkiem krakowskiego architekta Zygmunta Hendla. Wymurowano wówczas ceglane szczyty i pokryto kościół dachówką, zamontowano nowe kamienne gzymsy, rozbudowano zakrystię oraz przykryto nawę nowym stropem.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......