Gorenice

50°12'23"N 19°36'03"E (50.206545, 19.601003)
443 m n. p. m.

Wieś Gorenice położona jest w centralnej części Płaskowyżu Ojcowskiego, 8 km na południe od Olkusza. Otoczona jest lasami bukowymi, sosnowymi i świerkowymi. Znajduje się tu kościół parafialny z lat 1645–73, odbudowany po zniszczeniach w 1731 r. Posiada wyposażenie głównie z drugiej połowy XVII w. W prawym ołtarzu bocznym znajduje się otoczony miejscowym kultem obraz św. Antoniego Padewskiego z końca XVII w.
Gorenice są miejscowością na Szlaku Kordonu Granicznego. Przebiegała tędy granica: w latach 1815–1914 pomiędzy Rosją a Rzeczpospolitą Krakowską, od 1846 r. pomiędzy Rosją a Austrią (granica zaborów). W zachodniej części wsi, zwanej Kochman, mieścił się rosyjski posterunek graniczny, który został rozbity 20/21.04.1863 r. przez powstańców styczniowych pod dowództwem A. Mossakowskiego.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

msg_site_uses_cookies
Więcej na ten temat...